АНУ-ын эдийн засаг огцом буурав
    2020-04-17 16:13:50 Эх сурвалж: ХОУР
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Синьхуа агентлагийн мэдээ: АНУ-ын Холбооны н??цийн сан 15-ны ?д?р гаргасан ?ндэсний эдийн засгийн байдлын судалгааны тайландаа, шинэ коронавирусийн тахлын н?л??г??р АНУ-ын эдийн засгийн ?йл ажиллагаа огцом буурч, зочид буудлын салбар, жижиглэн худалдааны салбар зэрэг нь х?нд байдалд орж, ажилг?йдэл нэмэгдэн, ?нэ ханш буурах чиг хандлагатай байна гэжээ.

    Энэх?? тайланг м?н “Х?рэн ном” гэдэг б?г??д т??ний харьяа 12 б?с нутгийн н??цийн банкны с??лийн ?еийн судалгааны д?нгийн дагуу боловсруулсан юм. 3-р сард гаргасан "Х?рэн ном" -той харьцуулахад АНУ-ын эдийн засаг огцом буурч, бизнес худалдааны ирээд?й маш тодорхойг?й болж байна. Эдгээрийн дотор АНУ-ын тахлын голомт Нью-Йорк хотын оршдог б?сэд эдийн засаг эрс буурсан гэж тайланд тэмдэглэжээ.

    Ажил т?рлийн хувьд зочид буудлын салбар тэрчлэн ?д?р тутмын хэрэгцээнээс бусад жижиглэнгийн худалдааны салбар хамгийн х?нд цохилтод ?ртс?н боловч х?нсний б?тээгдэх??н, эмнэлгийн хэрэгслийн ?йлдвэрлэл эрчимтэй байна.

    Б?х б?сэд ажлын байраар хангах байдал буурсан б?г??д тэдгээрийн дотроос жижиглэн худалдааны салбар, зочид буудлын салбарын байдал ил?? х?нд ноцтой байна.

    ?нийн хувьд олон бараа, ?йлчилгээний эрэлт буурахын хирээр ?нэ ханш буурах хандлагатай байна гэж тайланд тэмдэглэжээ.

    ХНС б?с нутгийн н??цийн банкаар дамжуулан АНУ-ын эдийн засгийн байдлыг ойлгох зорилгоор жилд 8 удаа "Х?рэн ном" гаргадаг. Энэх?? тайлан нь Холбооны н??цийн сангийн валютын бодлогын тухай ээлжит хурлын чухал лавлагаа юм.

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011100001125867980