Т?в?дийн музейн шинэ цогцолборыг байгуулж байна
    2020-04-26 09:45:43 Эх сурвалж: ХОУР
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Хятадын Т?в?дийн музейн нийт х?р?нг? оруулалт нь 660 сая юань б?хий ?рг?тг?л т?с?л бол Т?в?дийн “13-р таван жилийн т?л?вл?г??”-ний олон нийтийн соёлын б?тээн байгуулалтаар иргэдэд ашиг тус х?ртээх чухал т?с?л юм. ?дг?? тус музейн шинэ цогцолборын дээврийг б?гдийг б?рхэж дуусгасан байна. 2020 онд барилгын ажлыг дуусгаж, 2021 онд ашиглалтад оруулахын тулд ?дг?? б?тээн байгуулалтад оролцогч 5 байгууллагын 300 гаруй б?тээн байгуулагчид ажлаа сэргээгээд байна.

    Т?в?дийн музей нь Т?в?дийн нэр н?л?? б?хий соёлын ордон цогцолбор юм. 1999 онд олон нийтэд нээлттэй ажиллаж эхэлсэн б?г??д Т?в?дийн анхдагч ер?нхийлс?н шинжтэй улсын нэгд?гээр зэрэглэлийн музей юм. 2021 онд Т?в?дийн музейн шинэ ордныг б?тээн байгуулж дууссаны дараа музейн ?зэсгэлэнгийн орон зай ихээр нэмэгдэх б?г??д х?лээн авах ?зэгчдийн тоо ?д?рт давхардсан тоогоор 7 мянгад х?рэх юм. Соёлын ?вийг музейд хадгалах н?хц?л, орчин ?еийн олон нийтийн ?йлчилгээний чадвар нь улам ч дээшлэх болно.

    ?

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011100001125906194