Хятад улс орчин ?еийн т?м?р замын с?лжээ байгуулах болно
    2020-08-13 15:48:47 Эх сурвалж: ХОУР
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Ж?ншинь агентлагийн мэдээ, Хятадын т?м?р замын групп “шинэ цаг эриний зам харилцаагаар улс орноо х?чирхэгж??лэх х?т?лб?р” нийтэлж, Хятадын т?м?р зам 2035 он, 2050 оны х?гжлийн зорилт, гол ??ргийг дэвш??лсэн гэж Хятадын т?м?р зам групп 13-нд мэдэгджээ.

    Уг х?т?лб?рт дэвш??лэхдээ, 2035 он болоход аюулг?й шилдэг ?йлчилгээ хангаж, олон улсын салбарт орчин ?еийн т?м?р замаар улс орноо х?чирхэгж??лэхийг биел??лнэ. ??нд орчин ?еийн т?м?р замын с?лжээг байгуулж, б?х Хятадын т?м?р замын с?лжээг 200 мянган км-т х?ргэж, хурдны т?м?р замыг 70 мянган км болгож, 200 мянган х?н амтай хотыг б?гд т?м?р замын с?лжээнд хамруулж, 500 мянган х?н амтай хот б?хнийг хурдны т?м?р замын с?лжээнд хамруулах болно.

    2050 он гэхэд Хятад улс ?нд?р т?вшний орчин ?еийн т?м?р замын с?лжээтэй х?чирхэг улс орныг байгуулж, социалист орчин ?еийн х?чирхэг улс орны б?тээн байгуулалтад тал б?рээр ?йлчлэх болно гэжээ.

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011120701126363627