Ирэх гурван хоног ?в?р монголд бороотой
    2020-07-28 11:31:52 Эх сурвалж: ?М-ын ?дрийн сонин
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    ?М?ЗО-д ирэх гурван хоног хур тунадас тасрахг?й байж хэсэг б?с нутгаар т?р зуур ш?р??н бороо орох, аянга цахилгаан цохиж их салхи салхлах ба м?нд?р орох зэрэг цаг агаар илэрнэ. Баруун биеийн зарим б?с нутаг болон з??н ?мн? б?с нутгийн агаарын температур 35 градусыг давна.

    Бороо орсны улмаар ?в?р монголын ?нд?р температуртй б?с нутгийн х?рээ цараа багсаж ихэнх б?с нутгийн хамгийн ?нд?р агаарын температур 30 градсаас х?рэхг?й болно. ?н??д?р бую энэ сарын 28-ны ?д?р Улаанцав хотын ?мн? бие, Шилийнгол аймгийн ихэнх б?с нутаг, Улаанхад хот, Т?нляо хот, Х?л?нбуйр хотод бага бороо бую аянгат бороотой. Улаанхад хотын з??н бие, Т?нляо хот, Хянган аймаг, Х?л?нбуйр хотын ?мн? биеийн зарим б?с нутгаар дунд зэргэ бую их зэргийн бороо орно. Бусад б?с нутгаар тунгалаг хэсэгтээ ??лтэй, Алшаа аймгийн т?вийн б?с нутаг болон з??н баруун б?с нутгаар агаарын температур 35 градусыг давна.

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011100001126294108