Аяны шувууд Ордосын нуга газарт нутагшлаа
    2020-07-31 16:12:40 Эх сурвалж: Синьхуа агентлаг
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Энэ сарын 28-ны ?д?р, саарал нугаснууд Тойромын с?м-Рашаан тохой нууранд идэш хайж байгаа нь

    Ордосын нуга газар нь Х?вчийн ц?л, Муу-Усын ц?лийн уулзварт байрладаг, 2002 онд олон улсын чухал нуга газрын жагсаалтад орсон. 2006 оноос эхлэн, нуурын ус татарч, нуурын т?в хэсгийн арал алга болж, нууранд ??рлэж орогнодог бор цахлай бараг харагдахаа больжээ.

    С??лийн жил??дэд, тус нутагт олон т?рлийн засан сайжруулах арга авснаас нуга газрын экологи аажмаар сэргэжээ. Улмаар 2019 оноос эхлэн Тойромын с?м- Рашаан тохой нуур нь олон тооны бор цахлайг “угтан авчээ”. ?н??гийн байдлаар, нууранд 40 т?рлийн шувууд нутагшиж, Ордосын нуга газар нь шувууд чуулах таатай орчин болсон байна. \Гэрэл зургийг Синьхуа агентлагийн сурвалжлагч Лянь Жэнь\

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011120701126309452