Хуны с?рэг буцан иржээ
    2020-03-06 09:55:00 Эх сурвалж: ?М?С
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Хаврын эхэнд хархад дулаахан шиг боловч цаг агаар сэр??н байлаа.?Т?рийн хоёрдугаар зэрэглэлийн байгалийн хамгаалалтын амьтан болох хун галуу?Бугатын Наньхай?намаг газарт буцан ирэв. Тэд энэ хаврын эхний ээлжийн шувууд юм. Агаарын температурын хувьралтын дагуу нэн олон хун нисэн ирж энд амран тэжээл?авах болно. Тэд энд хагас сар хэвтэй сууж, дахин хойшилж Монгол буюу Оросыг чиглэнэ. С??лийн жилд?намаг газрын экологи хамгаалалт эрчимжиж байгалийн намаг газрын орчин сайжирч аяны шувууны н??длэх ?рт?? болжээ. /Сурвалжлагч Г?н Вэйэнь, Гэрэл зургийг Жан Жыбинь/

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011120701125670837