Хятадын эдийн засаг ямар байгаа вэ?
    2020-04-20 10:01:29 Эх сурвалж: ХОУР
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    4-р сарын 17-нд, Хятадын ?ндэсний статистикийн газрын нийтэлсэн тоо баримтад харуулснаар, 2020 оны 1-р улирлын Хятадын ДНБ-ний нийт хэмжээ 20 их наяд 650 тэрбум 400 сая юаньд х?рч, харьцуулж болох ?нээр тооцоолбол ?нг?рс?н оны м?н ?еэс 6.8%-иар буурчээ. Тоо баримтад харуулснаар, 1-р улиралд улс орны х?гжил ард иргэдийн амьжиргааны чухал салбар болон чухал б?тээгдэх??н тогтвортой нэмэгдэж, иргэдийн ?ндсэн амьжиргаа нэлээд сайн баталгаажлаа. Хижигтэй тэмцэх ажил идэвхтэй сайн хандлагатай болохыг дагалдан ?йлдвэрлэлээ сэргээх ажил шинжлэх ухааны ?ндэслэлтэй дэг журамтай ?рн?ж байна. 3-р сарын эдийн засгийн гол гол ?з??лэлтийн уналт илэрхий багасжээ. 20 сая юаниас дээш орлоготой аж ахуйн нэмэгдэл ?рт?г 1-р улиралд ?мн?х жилээсээ 8.4% буурчээ. 3-р сард ?мн?х жилийн м?н ?еэс 1.1% буурч, ?нг?рс?н оны м?н ?етэй ?ндсэндээ адил байна. Анхаарууштай нь ?нг?рс?н оны 3-р сар бл ?нг?рс?н оны б?тэн жилийн аж ?йлдвэр хамгийн т?ргэн нэмэгдсэн сар байлаа.

    Хятадын эдийн засгийг хэрхэн ?нэлэх тухай Хятад улсын дарга Ши Жиньпин хэлэхдээ, хэчнээн х?ндрэл бэрхшээлтэй ?ед Хятадын х?гжлийг т?дийчинээ б?х талаар, диалектик, алсын хараагаар харж, итгэлээ нэмэгд??лж бэхж??лэх хэрэгтэй. Хятад улс бол том г?рэн, х?чирхэг уян хатан чанартай, асар их н??цтэй, уужим орон зайтай юм. Хятадын эдийн засаг урт хугацаа сайн х?гжих ?ндсэн хандлага ??рчл?гд??г?й байна. Хижгийн цохилт бол богино хугацааных юм. Ер?нхийд?? хяналтад байгаа гэжээ.

    Жэ Жян мужид ажиллахдаа Ши Жиньпин хэлэхдээ, аж ?йлдвэрийн дижиталжлын шинэ боломжийг ашиглан, 5G с?лжээ, Дата т?в зэрэг шинэ дэд б?тцийг т?ргэтгэж, шинжлэх ухааны инновацийг дорвитой ахиулж, шинэ ?с?лтийн цэгийг х?ч тавин ?рг?тг?ж, х?гжлийг шинэ х?д?лг?х х?ч бий б?рд??лэх хэрэгтэй. Хятадын эдийн засаг бол том далай тэнгис байж, тоог?й олон догшин салхи шир??н борооныг туулсан юм. Далай тэнгис хэвээрээ байгаа тул ирээд?йд Хятад улс тэндээ байсаар байх болно гэжээ./Баатар орчуулав/

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011120701125878728